Gustavianum

Museets öppettider:
1 september–31 maj       Tisdag–söndag kl. 11–16
1 juni–31 augusti             Tisdag–söndag kl. 10–16
Öppettider helgdagar 2017

Museer och samlingar

Mumier, dinosaurier, gamla böcker och vacker konst... Universitetets konst- och vetenskapshistoriska samlingar är unika. Stora naturvetenskapliga, konstnärliga och kulturhistoriska samlingar har vårdats i Uppsala sedan medeltiden. Många föremål är unika och ovärderliga. Uppsala universitets museer är en stor tillgång för forskningen och undervisningen, för besökare och uppsalabor.

Museer och samlingar