Praktik vid samlingarna

Praktikantporträtt - Cajsa Olausson

Utbildningsprogram: Masterprogram i humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv, UU.

Vad har du lärt dig? Det är svårt att nämna allt jag har lärt mig då det är så mycket! Jag har främst fått studera den nubiska samlingen, som består av vaser, läderföremål och ben, och jag har lärt mig att hantera och digitalisera materialet.

Vad har varit roligast under praktiken? Det roligaste har varit att få vara med under nerpackning av utställningen Medelhavet och Nildalen. Det var väldigt kul att få hantera och studera föremål på så nära håll och jag vet numera hur en mumie luktar!

Praktikantporträtt - Lina och Ellen

Utbildningsprogram: Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia, med inriktning arkeologi respektive osteologi.

Vad har ni lärt er? Kanske det vi tagit mest lärdom från under och efter vår praktikperiod var hur det arkeologiska arbetet ser ut efter det att fältarbetet är klart. Genom att vi fått tagit del av dokumentationen från Valsgärde båtgrav 5 som grävdes ut under först halvan av 1900-talet, har vi förstått vikten med tydlig dokumentation och strukturerad fyndhantering. Dessutom har det varit häftigt att få se hur äldre utgrävningsmaterial i vissa fall omarbetas och omtolkas in i en digital era med dokumentation i databas, fotografering av fynd samt hur viktigt det är att uppmärksamma detaljer, både i ord och i bild. Det var också väldigt roligt och lärorikt att få hjälpa till att plocka ner Valsgärde-utställningen inför kommande renovering av muséet. Vi har fått chansen träffa andra forskare bygga upp vårt nätverk. Nu vet vi vad vi vill göra i framtiden!

Vad har varit roligast med praktiken? Allt! Men mest värdefullt har varit att vi båda blivit så involverade i projektet med Valsgärde, och att vår handledare har gjort oss delaktiga och uppmuntrat vår nyfikenhet. Vi har sedan dag ett blivit behandlade som anställda snarare än praktikanter, och det har tvingat oss att ta ansvar och jobba självständigt. Arbetet har varit väldigt hands-on, och det passar oss!