Publikationer

Uppsala universitets myntkabinett publicerar två skriftserier, Studia Numismatica Upsaliensia och Uppsala University Coin Cabinet Working Papers.