Kontakt

På grund av coronaviruset gäller begränsat öppethållande vid Konstsamlingarna. Anmäl ditt besök till: artcollections@gustavianum.uu.se

Postadress
Uppsala universitets konstsamlingar
Box 256
751 05 Uppsala

Besöksadress och öppettider
(Besök endast efter avtalad tid)
Universitetshuset
Övre Slottsgatan 7D
753 10 Uppsala

Telefon
018–471 18 30

E-post
artcollections@gustavianum.uu.se

Bildärenden och förfrågningar
Endast frågor rörande verk i Uppsala universitets konstsamling besvaras.
Allmänna frågor rörande konst, värderingar etc. besvaras inte.
För närvarande har vi mycket begränsade möjligheter att åta oss nya utsmyckningsuppdrag.  

Besök konstsamlingarna
Linnés Hammarby är öppet för besök under sommarhalvåret Läs mer om öppettiderna på Linnés Hammarby här. Forskare och studenter kan få tillgång till övriga delar av samlingarna efter överenskommelse. Boka tid genom att ringa eller e-posta Konstsamlingarna. Var gärna ute i god tid med din förfrågan.

Praktik vid Gustavianum
Studerar du vid Uppsala universitet och vill praktisera hos oss? Gustavianum ansvarar för universitetets stora konstsamling. Här finns konstföremål i olika tekniker från medeltiden fram till vår egen tid – målningar, skulpturer, gravyrer, teckningar, vävda tapeter, mattor, möbler och konsthantverk. Under praktikperioden får du arbeta praktiskt med föremålen och få en inblick i hur det är att arbeta med föremålssamlingar inom museivärlden. 

Om du är intresserad av att praktisera hos oss ska du kontakta din institution.

Senast uppdaterad: 2021-12-13