Aktuellt

Fram till den första maj 2017 visades delar av universitetets måleri- och skulptursamling på Uppsala slott, i ett samarbete med Uppsala konstmuseum. Den delen av samlingen är nu nedtagen i samband med ett djupgående förändringsarbete inom Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Detta arbete syftar till att i nya former tillgängliggöra mer av konstsamlingen, bland annat genom nya utställningar i Gustavianum.

Som ett led i detta förnyelsearbete kommer också en Konststudiesal för studenter och forskare att öppna i Universitetshuset under 2018.