Uppsala universitets konstsamlingar

Uppsala universitets konstsamlingar innehåller omkring 7 000 föremål. Här finns konstföremål i olika tekniker från medeltiden fram till vår egen tid – målningar, skulpturer, gravyrer, teckningar, vävda tapeter, mattor, möbler och konsthantverk. Vad det tidigmoderna europeiska måleriet beträffar är samlingen en av de största i Sverige.

En betydande del av samlingarna visas i universitetets olika lokaler – i universitetets förvaltningsbyggnader, undervisningslokaler och representativa utrymmen. Den omfattande porträttsamlingen är till exempel till stor del placerad i Universitetshuset. Delar av konstsamlingen – som det Augsburgska konstskåpet är permanent utställt på Gustavianum.

Det Augsburgska konstskåpet är ett av de mest spektakulära och kulturhistoriskt intressanta föremålen i universitetets konstsamling. Det tillverkades i Augsburg i Tyskland och var en gåva till Gustav II Adolf från staden år 1632. Skåpet, en konstkammare i miniatyr, donerades av Karl XI till Uppsala universitet år 1694. I det nya Gustavianum kommer det Augsburgska konstskåpet få en central placering.

Fram till den första maj 2017 visades delar av universitetets måleri- och skulptursamling på Uppsala slott, i ett samarbete med Uppsala konstmuseum. Den delen av samlingen är nu nedtagen i samband med ett djupgående förändringsarbete inom Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Detta arbete syftar till att i nya former tillgängliggöra mer av konstsamlingen, bland annat genom nya utställningar i Gustavianum. Som ett led i detta förnyelsearbete öppnades under 2018 en Konststudiesal för studenter och forskare i Universitetshuset.

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum ansvarar också för inventarierna på Hammarby, Carl von Linnés lantgård utanför Uppsala.