Vetenskapshistoria

Gustavianum ansvarar för en stor samling vetenskapshistoriska föremål, från medeltiden till 1900-talet. Vetenskapliga instrument, vetenskapliga samlingar och apparater vittnar om den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet, upplysningstidens globala vetenskap på 1700-talet, 1800-talets mätrevolution och 1900-talets allt mer tekniska utveckling mot ”big science”. Universitets stora namn inom den tidiga naturvetenskapen – Rudbeck, Linné, Thunberg, Celsius – har alla lämnat kvar ett stort material som vi förvaltar, liksom våra Nobelpristagare, som The Svedberg och Arne Tiselius. Materialet är bara delvis ordnat och digitalisering pågår nu. I fliken till vänster finns länkar till pågående forskningsprojekt som har våra samlingar som utgångspunkt. 

Alla vetenskapshistoriska föremål finns inte i vårt samlingsarkiv, utan en hel del är fortfarande deponerade på olika institutioner, där de används i undervisningen av dagens studenter.  Universitetets samlingar av mineralogi, biologi, zoologi och paleontologi finns företrädesvis hos vårt systermuseum Evolutionsmuseet.