Öppettider

Gustavianums historiska samlingarna håller öppet för universitetslärare, forskare och studenter efter avtalad tid. Anmäl ditt besök till: historiccollections@gustavianum.uu.se

Till rektorsbeslutet från den 20 november har rektor den 21 december beslutat om ett tillägg som innebär ytterligare skärpning av restriktionerna. Gustavianums Historiska samlingar håller därför stängt mellan den 21 december 2020 fram till den 24 januari 2021.