Nordisk arkeologi

I Gustavianums samlingar finns omfattande fynd från nordisk arkeologi. Området runt Uppsala är rikt på fornfynd och universitetets arkeologer har arbetat med grävningar i området i flera hundra år. Vi har förhistoriska föremål från bronsålder, Vendeltid och vikingatid, liksom en hel del medeltida material från grävningar på olika ställen inne i Uppsalas stadskärna. En av de största och mest intressanta samlingarna utgörs av fynden från gravfältet i Valsgärde, norr om Uppsala. Universitetets arkeologer grävde ut fältet i ett par omgångar – på 1920-talet och på 1950-talet – och fann en stor samling båtgravar, brandgravar och andra fynd. Materialet är bara delvis ordnat och digitalisering pågår nu. I fliken till vänster finns länkar till pågående forskningsprojekt som har våra samlingar som utgångspunkt.