Klassisk arkeologi

I Gustavianums samlingar finns resultatet av flera generationers svensk arkeologi i Medelhavsområdet. Vi har föremål från Egypten, från Grekland och från Rom. I samlingarna ingår såväl mynt och textiler som konstverk, skulpturer och bruksföremål. Materialet är delvis ordnat och digitaliserat, men nya föremål förs hela tiden in i våra databaser. Ett par större infrastrukturprojekt pågår nu som har anknytning till samlingarna, dels en digital katalogisering av mynt från republikens Rom, dels en registrering av det omfattande materialet från grävningarna i Asine på 1920-talet. I fliken till vänster finns länkar till dessa projekt och till pågående forskningsprojekt som har våra samlingar som utgångspunkt.