Egyptologiska samlingen

Egyptiska fornsaker har funnits i Uppsala universitets ägo sedan 1600-talet. Då fanns det, enligt uppgift från den franska resenären Aubry de la Motraye, en egyptisk mumie utställd. Ett föremål vars senare öde dock är okänt.

Det finns även en liten ushebti (tjänarfigur) tillverkad i egyptisk fajans från runt 600 f.Kr. Den kom till universitetet som en av många fantastiska inventarier i det augsburgska konstskåpet och är en av de tidigaste konfirmerade egyptiska fornsakerna i norra Europa.

Under slutet av 1800-talet donerade dåvarande kronprinsessan Victoria (1862-1930) bland annat en välbevarad mumie samt en träkista tillhörande prästinnan Tau-her till Uppsala universitet. 


SJEs Nubiensamling

Välkommen till den samnordiska expeditionens samling av nubiska antikviteter!

Den permanenta Nubien-utställningen finns i Gustavianum vid Uppsala universitet, på första våningen tillsammans med föremål ur Victoriamuseet för egyptiska fornsaker.

Nubien

ligger mellan Nilens första och fjärde katarakter och är lika stort som Sverige. Det har en särpräglad kultur och ett eget språk. Byarna kantar den livgivande floden. Utanför härskar öknen.

Höga dammen vid Assuan byggdes på 1960-talet. Nubiens norra del (50 mil längs floden) försvann då under vattnet och befolkningen tvingades att flytta. I den södra delen bor de flesta nubierna kvar och livnär sig på ett enkelt jordbruk. Många män arbetar utomlands.

Nubien har i alla tider format en viktig länk mellan nordöstra Afrikas olika delar.

Den samnordiska Nubienexpeditionen

UNESCO genomförde på 1960-talet en internationell kampanj för att rädda Nubiens konstskatter och fornlämningar, främst templen vid Abu Simbel och Philae.

Som ett led i detta undersökte nordiska arkeologer regionen kring Wadi Halfa i norra Sudan (1961-64). Finland, Danmark, Norge och Sverige finansierade projektet under Uppsalaprofessorn Torgny Säve-Söderberghs ledning. Sudan skänkte en stor del av fynden till deltagarländerna — Nubiensamlingens huvudpart så väl som all dokumentation förvaltas nu av Uppsala universitet.

Mer information finns i Torgny Säve-Söderberghs artikel International Salvage Archaeology. Some organizational and technical aspects, i: Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis 15-16 (1971-72), s. 116-140.


Victoriamuseet

De finaste och mest intressanta föremålen ur samlingarna som tillhör Victoriamuseet för egyptiska fornsaker finns att skåda i utställningen 'Medelhavet & Nildalen', på första våningen i Gustavianum.

Gustavianum, som nu inhyser Uppsala universitets museum, byggdes under början av 1620-talet för att vara universitetets huvudbyggnad och tjänade som läroanstalt ända fram till 1996. Institutionerna som fanns i huset (inklusive Victoriamuseet) fick då flytta ut för att möjliggöra en restaurering av husets inre. Victoriamuseet har nu återinstallerats i Uppsala universitets äldsta stående byggnad och är på offentlig utställning sedan våren 1998.

Den nuvarande utställningen är uppordnad efter en kronologisk linje från förhistorisk tid fram till kristen tid, och innehåller även tematiska fokuseringar på områden såsom livet efter döden, skriftens uppkomst och gamla egyptiernas gudar. Inte enbart fantastiska föremål såsom bemålade mumiekistor och inlindade mumier finns här, men även vanligare föremål som keramik och andra hushållsattiraljer. Utställningen är formgiven för att möta kraven från både den populärvetenskapliga och konstintresserade publiken, och från studenter och professionella inom bl. a. egyptologi och arkeologi. Välkommen till Victoriamuseet för egyptiska fornsaker!