Renovering av Gustavianum

Syftet med renoveringen är att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens Fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Gustavianum beräknas öppna igen hösten 2023.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer inte heller att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. När portarna slår upp till det nya Gustavianum är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

Bakom kulisserna av renoveringen

Ett rum i taget

Hej Emma Hocker, förste konservator vid Gustavianum och ansvarig för museets evakuering. Hur packar man ner innehållet i ett helt museum?

– Det kan verka som en enorm och oöverstiglig uppgift, men det var det verkligen inte. Eftersom de tidigare utställningarna var tematiskt ordnade var det logiskt att packa och transportera rum för rum med de ansvariga antikvarierna på plats för att underlätta och säkerställa processen. Vi hade också hjälp av ett antal studentpraktikanter.

Från tidigare erfarenheter av att packa och transportera föremål visste vi att det var bättre att ha ett mindre antal kunniga personer som packar än ett större antal volontärer. Innan vi började packa arrangerade jag ett par övningspass om hur man packar föremål säkert, vilket förpackningsmaterial som ska användas och varför. Det finns till exempel mindre risk att skada föremål om de placeras i ett litet ”bo” av förpackningsmaterial snarare än att packa i flera papperslager.

Hur många föremål packade ni ner?
– Åh, vilken svår fråga! Jag vet att jag räknade över 1000 föremål från samlingarna i klassisk arkeologi och egyptologi innan vi började. En av komplikationerna var att vissa av föremålen består av ett antal delar, särskilt föremålen från den vetenskapshistoriska samlingen. En våg med tillhörande vikter kan antingen räknas som ett enda eller flera objekt. Jag skulle uppskatta att vi packade och transporterade fler än 2000 föremål, kanske 2500, allt beroende på hur du räknar.

Vilket föremål var svårast att packa?
– Troligtvis mittdelen av konstskåpet, eftersom det fanns ett antal snidade och utskjutande delar som måste skyddas med syrafritt skum innan de omslöts i en specialbyggd transportlåda.

Nedpackning av utställningsföremål

Gustavianums renovering inleddes hösten 2019 med nedpackning av samtliga tidigare utställda föremål. En tidskrävande process som har krävt stor noggrannhet och försiktighet då föremålen i många fall är mycket ömtåliga. Universitetsmuseet har haft hjälp av flera duktiga masterstudenter som gjort praktik i samlingsmagasinen. En av dessa studenter är Cajsa Olausson, som läser humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv.

Vad har du lärt dig?
- Det är svårt att nämna allt då det är så mycket! Jag har främst fått studera den nubiska samlingen, som består av vaser, läderföremål och ben, och jag har lärt mig att hantera och digitalisera detta material. Jag har fått en inblick i hur arbetet på ett museum fungerar och hur ett framtida yrke inom museivärlden skulle se ut.

Vad har varit roligast under praktiken?
- Det roligaste har varit att få vara med under nerpackning av utställningen Medelhavet och Nildalen. Det var väldigt kul att få hantera och studera föremål på så nära håll. Jag vet numera hur en mumie luktar!

Senast uppdaterad: 2021-08-03