Aktiviteter under 2020

Digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag

I samarbetet med Christina-Akademin, Livrustkammaren och flera andra kulturinstitutioner runt om i Sverige anordnas ett digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag den 8 december. Hör museichef Mikael Ahlund och 1:e antikvarie Ragnar Hedlund berätta mer om  kopplingar till Drottning Kristina i Uppsala universitets konstsamlingar och myntkabinett.

Från värdefulla gåvor till universitetet och hovets flytt under pesten, till raka gator och abdikering i Rikssalen på Uppsala slott. Drottning Kristinas historia är även Uppsalas historia. Hör Uppsalas ciceron John Ringh berätta mer!

Kulturnatten Uppsala 2020

Kulturnatten 2020 med tema Gömt men inte glömt hos Evolutionsmuseet och Gustavianum. Följ med intendenterna på en digital rundtur in i föremålsmagasinen och hör dem berätta om några unika föremål.

Få ett smakprov på vad som händer

Följ med in hos glaskonservatorn och se hur Gustavianums unika medeltida glasfönster konserveras.

Byggnaden Gustavianum är stängd för renovering

Syftet med renoveringen är att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens Fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Gustavianum beräknas öppna igen om knappt tre år.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer inte heller att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. När portarna slår upp till det nya Gustavianum är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

Öppna samlingsmagasin

Även om Gustavianum håller stängt under renoveringen fortsätter museets övriga verksamhet som vanligt. De externa föremålsmagasinen i Universitetshuset och på Villavägen är fortsatt öppna för studenter och forskare. Gustavianums historiska samlingar, Konstsamlingarna och Myntkabinettet tog under 2019 emot drygt 1700 enskilda besök. Här är studenter tillsammans med sina lärare och forskare välkomna att arbeta med Gustavianums samlingar. Som student vid Uppsala universitet finns även möjlighet att praktisera vid samlingarna. Gustavianum tar varje år emot ett trettiotal studenter från flera utbildningsprogram för praktik i samlingsmagasinen.

Publik verksamhet under hösten 2020

All publik verksamhet är inställd på grund av covid-19