Gustavianum planerar för renovering av byggnaden

2019-05-07

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, ansvarar för många unika och ömtåliga föremål – mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från Vikingatiden, känsliga konstverk, sköra vetenskapliga instrument från olika epoker – och mycket annat. Alla dessa historiska samlingar måste vårdas och visas med omsorg. Luftfuktighet, ljus och temperaturväxlingar är faktorer som kan skada och förstöra museets skatter.

Därför finns långt gångna planer på att förbättra Gustavianum förutsättningar att fungera som ett museum i framtiden. Framförallt handlar det om att förändra inomhusklimatet i utställningsrummen. Genom modern teknik kommer luftfuktigheten och temperaturen att kunna regleras, så att klimatet ligger på en så jämn och stabil nivå som möjligt. På så sätt kommer såväl museiföremål som byggnad att må bättre och påfrestningen av årstids- och väderväxlingar att minska.

Uppsala universitet planerar därför, tillsammans med Statens fastighetsverk, att genomföra en försiktig renovering av Gustavianum. Byggnaden i sig kommer inte att förändras. Det rör sig om en historisk kulturbyggnad som måste hanteras mycket varsamt. Arbetet handlar istället om att installera en klimatanläggning som gör att luftfuktighet och temperatur i utställningsrummen ska kunna kontrolleras. Samtidigt kommer utställningsytan i museet att öka.

Gustavianum kommer att stänga den 1 oktober 2019. Arbetena beräknas pågå under drygt två år och om allt går enligt planerna kommer museet att åter kunna öppnas under 2022.

Kontaktpersoner gällande renoveringarna av Gustavianum:
Mikael Ahlund, museichef - mikael.ahlund@gustavianum.uu.se
Emma Hocker, 1:e konservator - emma.hocker@gustavianum.uu.se