The Vikings Begin fortsätter sin resa

2018-10-11

Nu har den resande utställningen The Vikings Begin nått sin sista dag Mystic Seaport i Connecticut. Utställningen som är ute på sin två år långa utställningsturné i USA, med ett urval 1 300 år gamla föremål från tiden före vikingatiden, fortsätter nu till sin andra anhalt Nordic Heritage Museum i Seattle.

86.000 människor har sett utställningen The Vikings Begin på dess första destination Mystic Seaport i Connecticut och nu reser utställningen vidare till andra anhalten på sin resa Nordic Heritage Museum i Seattle. Utställningen kommer att kunna ses vid Nordic Heritage Museum från den 20 oktober 2018 till och med den 14 april 2019. Därefter reser utställningen vidare till American-Swedish Institute i Minneapolis där den planeras att öppna maj 2019.