Nyförvärv till Myntkabinettet

2018-04-18

Myntkabinettet har under våren gjort två nya förvärv. Det ena är från Sicilien och daterat till 400-talet f.Kr. och den andra från Italien från 500- eller 400-talet.


Det första förvärvet är en tetradrachm från Sicilien och 400-talet f.Kr. Mynten från de grekiska städerna på Sicilien tillhör de mest berömda från antiken. Vår tetradrachm (mynt värt fyra drachmer) i silver är från staden Leontinoi på östra Sicilien. Leontinoi grundades 729 f.Kr. av kolonister från det närbelägna Naxos. I början av 400-talet var staden allierad med det mäktiga närbelägna Syrakusa och vagnen på åtsidan av myntet hämtades därför från de mynt som slogs i Syrakusa. På frånsidan ses ett lejonhuvud som gav staden dess namn, omgivet av fyra kornax, den exportvara som Leontinois rikedom kom från.

Vårt andra nyförvärv är inte lika vackert, men väl så intressant - ett stycke aes rude, ”råbrons” från Italien, kanske från 500- eller 400-talet. Enligt den romerske historikern Plinius den äldre använde romarna sådana som betalningsmedel innan de började slå mynt runt år 300. Såna här så kallade förmonetära betalningsmedel är vanliga runt om Medelhavet.