Gustavianum och Universitetshusets renovering

2018-01-09

Under hösten 2017 återinvigdes Universitetshuset. Renoveringen, som pågått i två år, har i högsta grad involverat Gustavianum. Flera av de samlingar som museet ansvarar för finns representerade i Universitetshuset, som konstsamlingen, myntsamlingen och beståndet av äldre möbler. Renoveringen av byggnaden har bland annat inneburit:
   •  omfattande förflyttningar av samlingarna
   •  iordningsställande av omfattande tillfälliga magasin
   •  betydande renoveringsinsatser av konst, möbler och skulpturer
   •  genomarbetade återinstallationer av konstverk, möbler och föremål.

Nu förbereds de nya, öppna föremålsmagasinen för konst och mynt, i Konststudiesalen och Myntkabinettet, liksom en permanent utställning om Uppsala universitets historia i anslutning till Universitetshusets nya servicedesk. Utställning och föremålsmagasin beräknas öppna våren 2018.

Läs mer om hur arbetet gått till här: