Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum i ett unikt samarbete med Zornmuseet i Mora.

2016-09-12

Konstskatter från Uppsala universitet
ZORNMUSEET 8/10 2016 – 1/5 2017

Unika kuriositeter från 1600-talet, magnifika porträtt, underbara landskap och rofyllda stil­le­ben – Uppsala universitet äger en av Sveriges största och äldsta konstsamlingar. Till vardags finns många av konstverken i byggnader i Uppsala där de kan betraktas av studenter, lärare och universitetsanställda, men dit allmänheten har be­gränsat tillträde. Avsikten med den här utställningen är att göra ett rikt urval av universitetets skatter tillgängliga också för en bredare publik. Den pågående renoveringen av Universitetshuset har här skapat ett unikt tillfälle att kunna låna ut ett generöst antal målningar till Zornmuseet i Mora.

Utställningen tar besökaren med på en vandring genom konstens historia och genom några av de miljöer där dessa skatter vanligen är placerade. Den tar avstamp i 1600-talets Gustavianum, universitetets äldsta bevarade byggnad i Uppsala, fortsätter till Linnés Hammarby och andra miljöer präglade av 1700-talets konstnärliga och vetenskapliga guldålder och leder vidare till Universitetshusets högtidliga 1800-tal, där framför allt porträttsamlingen utgör ett viktigt inslag; här samsas renässanskungar från 1500-talet med porträtt från vår egen tid.

Förutom porträtt innehåller konstsamlingen även andra kategorier av målningar och konstföremål – här visas bland annat landskap, stilleben och genrebilder från olika länder och epoker. Ett nyckelverk i universitetets samling är det berömda konstskåpet från Augsburg som med sitt exklusiva innehåll av små dyrbarheter skänktes till Gustav II Adolf 1632, några månader innan slaget vid Lützen. Ett urval av skåpets märkvärdigheter ingår i utställningen. För att komplettera presentationen av universitetets konstskatter visas slutligen också några magnifika verk ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar, däribland en volym ur den berömda Blomboken av Olof Rudbeck den äldre från sent 1600-tal.


Aldrig tidigare har så många betydande konstverk från Uppsala universitet lånats ut till en utställning. Ett tema som också behandlas i utställningen är konstnären Anders Zorns många kopplingar till Uppsala, till universitetet och till dess konstsamling. Utställningen är ett samarbete mellan Zornmuseet och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog.