Långt borta och nära

En ny tillfällig utställning om arkeologi öppnar den 14 april. Fotoutställningen berättar om arkeologernas arbete i fält och kamerans roll att dokumentera såväl det dagliga livet som de arkeologiska fynden.

Kameran har varit ett viktigt verktyg för arkeologer sedan 1800-talet. Medan arkeologins metoder plockar isär historiens tidskapslar, bevarar fotografiet dem. Tillsammans tar de det förflutna in i nutiden.

Två viktiga utgrävningar där arkeologer från Uppsala deltog skedde i Valsgärde i Uppland och Asine i Grekland. Dessa utgrävningar påverkade inte bara den arkeologiska forskningen vid Uppsala universitet, utan spelade även en viktig roll i utvecklingen av ämnets olika grenar i Sverige.

Hundratals fotografier från utgrävningarna finns idag i Gustavianums samlingar. De ger oss värdefull information om arkeologiska fynd, men också om arbetsmetoder och livet i fält. Bilderna berättar om människor – de forna och de moderna – och om deras gemenskap, strider, hårda arbete och roliga stunder.

Mer om utställningen