Anna Sundström (1785 - 1871)

Anna SundströmAnna Sundström var en av Sveriges första kvinnliga kemister. Under mer än tjugo år var hon informell assistent och medarbetare till kemisten Jacob Berzelius. Hon var en av få kvinnor med kunskaper i kemi på 1800-talet. Men hennes karriär tog abrupt slut när Berzelius gifte sig.

Anna Sundström arbetade i tjugoårsåldern som piga på Östermalm i Stockholm. När kemisten Jacob Berzelius 1808 flyttade in i samma hus kom hon även att fungera som hans laboratorieassistent. När Berzelius tio år senare skulle flytta följde Anna Sundström med och anställdes som hans hushållerska.

Hellre rengöra labbglas än laga middag

Anna Sundström höll ordning och reda i laboratoriet, bistod vid laborationer och övervakade dessutom Berzelius studenter. När det kom gäster lagade hon maten, men det var arbetet i laboratoriet som intresserade henne.

En av Berzelius forskarvänner skrev i ett brev: ”…det är ett bra bevis på Annas vetenskapliga intresse att hon tycker det är trevligare att tvätta den kemiska glasutrustningen istället för tallrikar och glas och att hon hellre skulle tillverka svavelväte än laga middag.”

Abrupt slut på kemistkarriären

När Anna Sundström var 50 år blev hon uppsagd. Berzelius hade då förlovat sig och det ansågs inte passande att en hushållerska från ungkarlstiden stannade kvar i hushållet efter giftermålet. Trots att Sundström blev erbjuden att stanna som kokerska kunde hon inte förlika sig med situationen och förhållandet till Berzelius blivande fru och svärmor blev ansträngt. Vad som hände sedan vet vi inte, men det är inte omöjligt att hon fick ett visst ekonomiskt stöd från Berzelius och hans elever.

I vilken grad Anna Sundström bidrog till vetenskapliga resultat är svårt att säga, några anteckningar finns inte bevarade, men det är ingen tvekan om att hon var en av få kvinnor med kunskaper i kemi på 1800-talet. Svenska kemisamfundet delar varje år ut ”Anna Sundström Award” till en framstående avhandling inom oorganisk kemi.

1808                    Jacob Berzelius flyttar in i huset där Anna Sundström redan arbetar
                            som piga
1818                    blir anställd som hushållerska hos Berzelius, i praktiken
                            laboratorieassistent
1835                    uppsagd på grund av Berzelius giftermål