Drömmen om det exakta för grundskola och gymnasium

Utställningen Drömmen om det exakta belyser, förutom alla de fantastiska mätinstrumenten, berättelser om personerna som använde dem. Deras nyfikenhet, tålamod, noggrannhet samt vilja att förstå världen bidrar under 1800-talet till stora vetenskapliga upptäckter. Till utställningen erbjuder vi ett skolprogram med ambitionen att inspirera dagens barn och ungdomar till att själva vilja förstå och upptäcka världen. Önskar ni boka en visning kan ni kontakta oss på bokning@gustavianum.uu.se.


Hambergs sista expedition (Förskoleklass - Årskurs 2)

Professor Axel Hamberg gjorde många spännande expeditioner för att mäta och kartlägga platser i världen. I denna museilektion blir eleverna själva huvudrollsinnehavare i en expedition för att upptäcka och kartlägga ett fiktivt aldrig tidigare upptäckt landområde, en så kallad ”vit fläck på kartan”.

Tid: Cirka 1 timme
Maxantal: 30 elever


Mäta fritt är stort, men mäta rätt är större (Årskurs 3-6)

I lektionen demonstreras viktiga vetenskapliga upptäckter och experiment såsom att vitt ljus egentligen innehåller alla regnbågens färger och att magnetism och elektricitet faktiskt hänger ihop. Eleverna får också genomföra samarbetsövningar kopplat till mätning av vikt, längd och tid samtidigt som de lär sig mer om mätningens fantastiska historia.

Tid: Cirka 1 timme
Maxantal: 30 elever


Visning av Drömmen om det exakta  (Årskurs 7-9 samt gymnasiet)

Upplägget för museilektionen i Drömmen om det exakta utgår från elektromagnetismens framväxt. Först behandlas de två områdena ellära och magnetism separat för att sedan knytas ihop till elektromagnetism. Samtliga delar har en historisk utgångspunkt men med en tydlig koppling till läroplanerna för högstadiet respektive gymnasiet. Under museilektionen utförs demonstrationer och eleverna får även se instrument som användes i den elektromagnetiska forskningen under 1800-talet. Exempel på delar som behandlas under museilektionen är: stavmagneter, magnetiska poler, batterier, elmotorer och kondensatorer.

Studenter från civilingenjörs- och lärarprogram vid Uppsala universitet leder museilektionerna.

Tid: Cirka 45 min
Maxantal: 30 elever