Praktik vid samlingarna

Internship portrait - Cajsa Olausson

Education program: Master's program in the humanities specializing in classical archaeology and ancient history, UU.

What have you learned? It's hard to mention everything I've learned when it's so much! I have mainly been studying the Nubian collection, which consists of vases, leather objects and bones, and I have learned how to handle and digitize the material.

What has been the most fun during the internship? The most fun has been to take part during the packaging of the exhibition Mediterranean and Nile Valley. It was a lot of fun to handle and study objects so close and I now know how a mummy smells!

Praktikantporträtt - Lina och Ellen

Utbildningsprogram: Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia, med inriktning arkeologi respektive osteologi.

Vad har ni lärt er? Kanske det vi tagit mest lärdom från under och efter vår praktikperiod var hur det arkeologiska arbetet ser ut efter det att fältarbetet är klart. Genom att vi fått tagit del av dokumentationen från Valsgärde båtgrav 5 som grävdes ut under först halvan av 1900-talet, har vi förstått vikten med tydlig dokumentation och strukturerad fyndhantering. Dessutom har det varit häftigt att få se hur äldre utgrävningsmaterial i vissa fall omarbetas och omtolkas in i en digital era med dokumentation i databas, fotografering av fynd samt hur viktigt det är att uppmärksamma detaljer, både i ord och i bild. Det var också väldigt roligt och lärorikt att få hjälpa till att plocka ner Valsgärde-utställningen inför kommande renovering av muséet. Vi har fått chansen träffa andra forskare bygga upp vårt nätverk. Nu vet vi vad vi vill göra i framtiden!

Vad har varit roligast med praktiken? Allt! Men mest värdefullt har varit att vi båda blivit så involverade i projektet med Valsgärde, och att vår handledare har gjort oss delaktiga och uppmuntrat vår nyfikenhet. Vi har sedan dag ett blivit behandlade som anställda snarare än praktikanter, och det har tvingat oss att ta ansvar och jobba självständigt. Arbetet har varit väldigt hands-on, och det passar oss!