Gustavianum förvaltar en stor del av det Uppsala Universitets kulturarv. Vi ansvarar för konst, mynt, arkeologi – både nordisk och klassisk – liksom för vetenskapshistoria och allmän historia. Våra samlingar är tillgängliga som en resurs för undervisning och forskning i våra två öppna samlingsarkiv, på Villavägen och i Universitetshuset. Studenter tillsammans med sina lärare och forskare med anknytning till universitet i Sverige eller utomlands är välkomna dit alla vardagar för att arbeta med våra samlingar. På plats finns våra antikvarier som tar fram föremålen och som också kan svara på frågor. För öppettider se respektive samling i rubrikraden här intill.

Vi har ansvaret för att ordna och tillgängliggöra samlingarna: genom utställningar i museet, genom att publicera dem digitalt och genom att hålla våra samlingar öppna för besök. Vi digitaliserar löpande våra samlingar och publicerar dem i ALVIN. I enlighet med vår digitaliseringsstrategi är ALVIN vårt publiceringsinstrument och andra databaser används för mer omfattande registrering av djupdata.

Det är inte möjligt för utomstående forskare att utveckla egna projekt kring digitalt tillgängliggörande för våra samlingar, eftersom den frågan ligger hos oss som arkivinstitution. Vi samarbetar gärna i sådana projekt, om de på ett meningsfullt sätt kan samordnas med våra egna strategier.