Utbildning

Gustavianum har i uppdrag att vara ett stöd för universitetets utbildning. Det gör vi genom att engagera studenter från hela universitetet i vår verksamhet. På museet arbetar studenter från alla vetenskapsområden som guider och programvärdar. I samlingarna erbjuder vi praktik för studenter på fil kand- och MA-nivå. Den som går en forskarutbildning är välkommen att nyttja våra samlingar av konst, mynt, vetenskapshistoria och arkeologi som forskningsmaterial i våra öppna samlingsarkiv, och studenter är också välkomna att tillsammans med sina lärare ha seminarier och lektioner där våra samlingar spelar en huvudroll. Vi ordnar särskilda sessioner för universitetslärare och studenter kring utvalda föremål, på ett historiskt tema. Museets antikvarier är ofta tillfrågade gästföreläsare på olika kurser och utbildningar, ett uppdrag vi gärna åtar oss i mån av tid.