Forskning

Gustavianum har i uppdrag att vara ett stöd för forskning vid universitetet. Det gör vi genom att hålla våra samlingar öppna och tillgängliga för forskare inte bara från Uppsala, utan också andra universitet och högskolor. Myntsamlingen kan man forska på i Myntkabinettes arkiv i Universitetshuset, och från hösten 2018 kommer även konstsamlingen att ha ett öppet arkiv i Universitetshuset. De arkeologiska och vetenskapshistoriska samlingarna finns tillgängliga i museets lokaler på Villavägen, i samma hus som Evolutionsmuseet.