Gustavianum

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Vi är Uppsalas största universitetsmuseum och förvaltar universitetets magnifika samlingar av arkeologi, mynt, konst, vetenskapshistoria och mycket annat. Vårt uppdrag kan sammanfattas i tre olika delar. Vår museibyggnad, Gustavianum, ska vara en plats för universitetets samverkan. Våra utställningar och program tar sin utgångspunkt i universitets samlingar och i forskning vid Uppsala universitet. Vi ska också hålla alla våra samlingar öppna för forskning och undervisning vid universitet och högskolor, inte bara i Sverige utan också i andra länder. Och vi ska vara en resurs för Uppsalastudenternas karriär- och kompetensutveckling, genom våra praktikprogram och genom att erbjuda extrajobb i olika delar av verksamheten.

Marika Hedin
Marika Hedin, museichef