Gustavianum

Samlingar

Uppsala Universitets konstsamlingar är en av Sveriges största när det gäller äldre europeisk konst och har tillkommit främst genom ett antal viktiga donationer.

En av de första donationerna var Magnus Gabriel de la Gardies porträttdonation år 1668. 1800-talet var ett viktigt sekel för konstsamlingen då flertalet större donationer gjordes. En bland dem var Karl Hård av Segerstad vars donation från 1840 bland annat innehöll Pieter Aertsens Slaktarbod (1551). Detta nyckelverk i europeiskt stillebenmåleri finns idag att beskåda i universitetets konststudiesamling på Konstmuseet i Uppsala slott. 

Konsten finns idag placerad runt om i universitetets lokaler och smyckar såväl representativa utrymmen såsom tjänsterum. Det kanske mest spektakulära föremålet i universitetets konstsamlingar är det Augsburgska konstskåpet som visas på Museum Gustavianum.