Gustavianum

Kontakt

Postadress
Uppsala universitets konstsamlingar
Box 256
751 05 Uppsala

Besöksadress kontor
(Besök endast efter avtalad tid)
Gårdshuset
St:Olofsgatan 10 A
753 10 Uppsala

Telefon
Telefontid: säkrast torsdagar kl 9.30–11.30
Telefon: 018–471 18 30

E-post
artcollections@gustavianum.uu.se

Bildärenden och förfrågningar
Endast frågor rörande verk i Uppsala universitets konstsamling besvaras.
Allmänna frågor rörande konst, värderingar etc. besvaras inte.
För närvarande har vi mycket begränsade möjligheter att åta oss nya utsmyckningsuppdrag.  

Besök konstsamlingarna
Universitetets konststudiesamling kan besökas på Uppsala slott/Konstmuseet. Här kan du läsa mer om konstmuseets öppettider. Linnés Hammarby är öppet för besök under sommarhalvåret Läs mer om öppettiderna på Linnés Hammarby här. Forskare och studenter kan få tillgång till övriga delar av samlingarna efter överenskommelse. Boka tid genom att ringa eller e-posta Konstsamlingarna. Var gärna ute i god tid med din förfrågan.