Gustavianum

Att mäta moln – Berget Fuji genom Masanao Abes ögon

Foto: UMUT

Under 2017 uppmärksammar vi särskilt fenomenet mätning inom olika naturvetenskaper. Fysikern Masanao Abe (1891-1966) ägnade sig under mer än ett halvsekel åt vetenskapliga studier av moln och luftströmmar kring en japansk kultursymbol: berget Fuji.


 

Foto: UMUT

Abe utvecklade forskning inom moln genom noggranna mätningar och nyskapande avbildningstekniker. I utställningen visas anslående fotografier och filminspelningar från hans eget forskningslaboratorium. Utställningen är producerad av Tokyos universitetsmuseum.

Utställningen pågår t.o.m. 25 februari 2018

Mer om utställningen