Gustavianum

UTSTÄLLNINGAR

Utställningar

På Gustavianum finns flera fasta utställningar som du alltid kan se. Utöver dessa tillkommer de tillfälliga utställningarna som byts ut med jämna mellanrum.
De tillfälliga utställningarna bidrar till att spegla det som händer här och nu medan de fasta utställningarna visar samlingarna.

OBS! Från den 9 januari 2017 stänger utställningen Uppsala universitet historia, norra salen plan 2. Detta är på grund utav utställningsbyggande.