Inför besöket

Här hittar du information om låsbara skåp, förtäringsmöjligheter och fotograferingsregler på museet.

Låsbara skåp

Låsbara skåp finns.

Förtäring och matsäck

Det finns ingen möjlighet att köpa förtäring i huset. Närmaste café är Katedralkaféet vid domkyrkan eller Saluhallen. Medhavd matsäck kan inte intas i museets lokaler. 

Fotografering

Fotografering med blixt och stativ är inte tillåten i museet. Särskilt tillstånd kan vid speciella tillfällen erhållas. Kontakta museet innan besöket.

Tillgänglighet

  • Museet är till för alla. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra tillgängligheten.
  • Entré för barnvagnar, rullatorer och rullstolar finns på museets baksida, mot Universitetsparken. Ring på klockan vid glasdörren så kommer personal och öppnar. Det finns hiss till varje våning.
  • Det finns hörselslinga i vår konferenslokal Auditorium Minus.
  • Rullstolsanpassad toalett samt skötbord finns vid damtoaletten.
  • Ledarhundar är välkomna, men inga andra djur.
  • Parkering för rörelsehindrade - handikapparkering finns mellan Ekermanska huset och Gustavianum. 
  • ​Önskas övrig assistans kontakta personalen i museibutiken.