Gustavianum

Priser

Samtliga priser gäller för en visning per påbörjad timme. En visning pågår normalt i 45 minuter till 1 timme. Priserna gäller även vid besök utan guide. Tyvärr tar vi inte emot bokningar som avser måndagar då Gustavianum är stängt.

Skolvisning

Tisdag - fredag kl 09.00 - 16:00: 400 kronor per klass.

Museilektion

Tisdag - fredag kl 09.00 - 16:00: 400 kronor per klass.

SFI-klasser

Tisdag - fredag kl 09.00 - 16:00: Gratis 
Detta gäller SFI-utbildningar som följer Skolverkets kursplaner.