Gustavianum

Museilektioner

Museilektionerna skiljer sig från reguljära visningar då de på ett tydligare vis relaterar till förskolan- och skolans läroplan samt olika kursplaner. Museilektionerna är lärande tillfällen med elevaktiva moment, ofta även med ett praktiskt inslag.

För att diskutera upplägg och önskemål inför besöket kontakta gärna vår museipedagog

Leif Hallsén
Utbildad lärare och museipedagog
Leif.hallsen@gustavianum.uu.se
 

Förskola- åk 3 

Nildalen för de yngre

Vi gör en vandring i de gamla egyptiernas fotspår och relaterar det vi ser till barnens egna erfarenheter och verklighet. Barnen får bland annat möta mumier, krokodiler och hieroglyfer och vi pratar om såväl livet som döden i det gamla Egypten. Barnens egna normer och värderingar utmanas samtidigt som de lär sig mer om vår historia.

Det finns också möjlighet för barnen att följa med in i Valvet där spännande hieroglyfutmaningar eller pyssel väntar.

Tid: Cirka 1 timme
Antal barn: Cirka 15 stycken
Pris: 500 kr

Årskurs 4-7

Asine- tur och retur

I denna museilektion blir eleverna huvudrollsinnehavare i en historia där de ställs inför ett spännande arkeologiskt uppdrag. Vi använder oss av arkeologiska fynd från Uppsala universitets samlingar med ursprung från utgrävningarna av den antika grekiska staden Asine. Eleverna får tolka och värdera historiska kvarlevor och därmed öka förståelsen för vad dessa källor kan berätta.

Tid: Cirka 1 timme och 15 minuter
Antal barn: Cirka 15 stycken
Pris: 500 kr