Utställningar

I Gustavianum finns ett urval antika grekiska och romerska mynt utställda. Från 2019 kommer nya utställningar att byggas.

I Universitetshuset visas mynt och medaljer från medeltid fram till våra dagar (monter 03-11) och ett antal andra föremål från 1700-talet: världens första banksedel, ett antal av de stora plåtmynten, sällsynta mynt från Sveriges historia och medaljer med porträtt av berömda män och kvinnor. Linné är med och två riktiga Nobelmedaljer.

Här kan du välja monter och betrakta de olika föremålen! Bläddra fram mellan dem med hjälp av pilarna. För att se närmare på ett föremål, klicka på bilden:

Vikingatida och medeltida mynt
Svensk 1500- och 1600-talsmyntning
Mynt, 1700-2000
Medaljtillverkning
Kvinnor på medaljer
Kungliga medaljer samt Linné
Uppsala universitet, lärare och tjänstemän
Praktmedaljer
Nobelmedaljer