Uppsala universitets myntkabinett

Kontakt

Postadress

Uppsala universitets myntkabinett
Box 256
751 05 Uppsala

Besöksadress

Uppsala universitets myntkabinett
Universitetshuset
Biskopsgatan 3
753 10 Uppsala

Entré via handikappingången i hörnet Övre slottsgatan/S:t Olofsgatan. Jämför rubriken hitta hit för ytterligare uppgifter.

Telefon 018-471 17 22