Uppsala universitets sigill

Sigill gammalSigill ny

Universitetets sigill beställdes år 1600 av den dåvarande rektorn Laurentius Paulinus Gothus i samband med universitetets första promotion. Även om utseendet har skiftat något genom tiderna har sigillet alltid innehållit de ljusomstrålande hebreiska bokstäverna för det gudomliga, Jahve, samt devisen "Gratiae veritas naturae", dvs " nådens och naturens sanning". Än idag är det Uppsala universitets officiella signum och återfinns i många olika sammanhang, bl.a. i universitetets logotyp.