Gustavianum

Återförsäljningsplatser

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum
Akademigatan 3
tel. 018-471 75 71
Öppettider:
tisdag-söndag  kl. 11.00-16.00
epost: museum@gustavianum.uu.se

Universitetshuset, Shop
Biskopsgatan 3

Blåsenhus, receptionen
von Kraemers Allé 1A
tel. 018-471 24 40

BMC-receptionen
Husargatan 3
tel. 018-471 49 50

Ekonomikum, receptionen
Kyrkogårdsgatan 10
tel. 018-471 14 51

Ångströmlaboratoriet, receptionen
Lägerhyddsvägen 1
tel. 018-471 31 03

Studentbokhandeln
Sysslomansgatan 7
tel. 018- 65 33 30

Campus Gotland, receptionen
Cramérgatan 3
tel. 0498 - 10 82 00