Återförsäljare

Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum
Akademigatan 3
tel. 018-471 75 71
Öppettider:
tisdag-söndag  kl. 11.00-16.00
epost: shop@gustavianum.uu.se

Universitetshuset, Servicecenter
Biskopsgatan 3
Öppettider:
måndag-fredag  kl. 08.00-16.00

Blåsenhus, receptionen
von Kraemers Allé 1A
tel. 018-471 24 40
Öppettider:
måndag-fredag  kl. 08.00-16.00

BMC-receptionen
Husargatan 3
tel. 018-471 49 50
Öppettider:
måndag-fredag  kl. 08.00-16.30

Ekonomikum, receptionen
Kyrkogårdsgatan 10
tel. 018-471 14 51

Ångströmlaboratoriet, receptionen
Lägerhyddsvägen 1
tel. 018-471 31 03
Öppettider:
måndag-fredag  kl. 08.00-16.00

Studentbokhandeln
Sysslomansgatan 7
tel. 018- 65 33 30

Campus Gotland, receptionen
Cramérgatan 3
tel. 0498 - 10 82 00
Öppettider:
måndag-fredag  kl. 08.00-16.30